Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsförbättring och anser att kvalitet är mer än en bra produkt, fin förpackning och den glädje vi hoppas våra kunder känner när de får en vara. Kvalitetsarbete för oss handlar lika mycket om att säkerställa de anställda inom våra fabriker så deras arbete är säkert, rättvist, lagligt och med humana förhållanden. Vi strävar konstant efter miljövänligare material, energisnålare produktion och möjligheter att förbättra vår värld genom det dagliga arbetet. Vårt CSR-arbete strävar vi mot att minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet och maximera de positiva där vår långsiktiga vision är att enbart skapa positiva effekter på miljön och sociala samvaro.

CSR - Företagssamarbete

Bättre möjligheter med samarbete

Vi strävar ständigt efter att ligga i framkant gällande CSR, Corporate Social Responsibility, vilket är konceptet om att organisationer ska ta ett samhällsansvar [...]

CSR - ISO Certifiering

Kontrollerad kvalitet med ISO certifikat

Tack vare den ständiga viljan att arbeta mot rättvisare villkor med effektivare processer tillämpar vi ISO certifiering där visionen är att ligga i framkant. [...]

CSR - Samarbete

Vi samarbetar med oberoende aktörer

Genom en rad olika samarbeten arbetar vi kontinuerligt med att förbättra såväl interna processer som avtryck på miljön till de sociala aspekterna i dagens samhälle. [...]