Gåvokort med ansvar

 

Vastuumme

Laatu tarkoittaa Vinga of Swedenillä enemmäin kuin vain hyvää tuotetta, kaunista pakkausta ja tuotteen tuomaa iloa käyttäjälle. Laadukkuus tarkoittaa meille myös työolojen varmistamista tuotantotehtaissamme.Vaadimme, että tuotantotehtaamme noudattavat sopimuksessa laadittuja turvallisuus-, laki- ja sosiaalisäädöksiämme. Etsimme joka päivä työssämme uusia ympäristöystävällisempiä materiaaleja, energiaa säästäviä tuotantomalleja ja mahdollisuuksia kestävämpään kehitykseen. CSR-työmme kautta haluamme minimoida negativiiset tuotannon vaikutukset ja maksimoida positiiviset. Pitkäaikainen visiomme on vaikuttaa positiviisesti niin ympäristöön kuin sosiaalisiin oloihin.


Vingan oma Code of Conduct  |  Tiivistetty Code of Conduct

BSCI

BSCI (Business Social Compliance Initiative) on Euroopan eettistä materiaalinhankintaa koskeva yhteiskunnallinen valvontajärjestelmä. BSCI perustuu kansainvälisen työjärjestön ILO:n työstandardeihin ja tukee tavarantoimittajien yhteiskunnallisen toiminnan jatkuvaa parantamista. Sen perimmäinen päämäärä on tulla sertifioiduksi sellaisilla standardeilla kuin SA 8000 tai vastaavilla ja siten edistää maailmanlaajuisesti kestäviä työolosuhteita tehtaissa. BSCI-toimitaohjeet kattavat seuraavat alueet: • Vaatimustenmukaisuus • Työaika • Korvaus • Lapsityövoiman kieltäminen • Pakkotyön ja kurinpitotoimenpiteiden kieltäminen • Järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus • Kaikkinaisen rotusyrjinnän kieltäminen • Työterveys ja -turvallisuus • Hallintajärjestelmät • Ympäristöä ja turvallisuutta koskevat asiat.

www.bsci-intl.org


Yhteistyö & sertifikaatit

ISO 9001 - Vinga of Sweden

ISO 9001

ISO 9001:2008 -laatujärjestelmä on työväline yrityksille, jotka haluavat harjoittaa tehokasta ja strukturoitua laatutyötä. ISO 9001 -vaatimukset on tarkoitettu kaikille yrityksille riippumatta niiden koosta tai toimialasta. Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on luoda laatutyölle suuntaviivat, niin että yritykset pyrkivät jatkuviin parannuksiin ja palveluidensa ja tuotteidensa laadun varmistamiseen.

ISO 14001 - Vinga of Sweden

ISO 14001

Ympäristöjärjestelmä, joka auttaa meitä työskentelemään systemaattisesti yrityksemme ympäristövaikutuksen vähentämiseksi ja kustannustehokkaiden vaihtoehtojen löytämiseksi. Näin voimme kehittää toimintaamme sekä ympäristöystävällisemmäksi että tuottavammaksi. ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän kansainvälisten standardien avulla organisaatio pystyy identifioimaan ympäristövaikutuksensa ja vähentämään sitä systemaattisesti. Standardi tarjoaa tukea työssämme kehittäessämme työtapoja esimerkiksi energian ja raaka-aineiden kulutuksen pienentämiseksi ja jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseksi.

Ökotex Standard 100

ÖKO-tex 100 

OEKO-TEX® Oeko-Tex-standardi 100 on kansainvälinen tekstiilien testaus ja sertifiointijärjestelmä. Standardi rajoittaa haitta-aineiksi määriteltyjen tekstiilikemikaalien käyttöä. Riippumattomien tutkimuslaitosten myöntämä sertifikaatti takaa, että tuotteessa ei ole haitallisia torjunta-aine, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. Esimerkiksi raakamateriaalit, värjätyt kankaat ja neulotut tuotteet voidaan sertifikoida tällä merkillä (merkin voit löytää mm. vaatteista, kodintekstiileistä tai tekstiilistä valmistetuista leluista.)

.

FTI - REPA

Vuonna 1994 on otettu käyttöön pakkauksia ja pakkausmateriaaleja koskeva tuotevastuu. Tuotevastuu tarkoittaa sitä, että tuotteen valmistajalla on ympäristövastuu, jonka mukaisesti se on velvollinen huolehtimaan tuotteesta myös sen päädyttyä loppukäyttäjälle. Yksittäisillä yrityksillä on mahdollisuus liittyä REPA-järjestelmään. Maksamalla REPA:lle pakkausmaksun yritys toimii tuottajavastuun mukaisesti. Materiaaliyritys vastaa tällöin omista tuotteistaan. Maksuilla rahoitetaan kierrätyspisteet, joihin kuluttaja voi viedä pakkaukset kierrätystä varten.

ISO 9001 - Vinga of Sweden

GOTS

GOTS on lyhenne termistä Global Organic Textile Standard, ja sen luonnonkuituja koskeva kansainvälinen ympäristömerkintä. Tämän standardin avulla säännellään haitallisia aineita ja päästöjä koko tuotanto- eli tavantoimittajaketjussa. Sertifiointi edellyttää, että kuidut on viljelty luonnonmukaisesti EU-direktiivin edellyttämällä tavalla. Koko prosessin aikana suoritetaan tarkkoja tarkistustoimenpiteitä. Kaikissa valmistusvaiheissa huolehditaan tarkoin ympäristöstä. Tämä sertifikaatti takaa, että tuotteet on valmistettu vähintään 70–100 prosenttisesti luomumateriaalista ja että valmistus tapahtuu vastuullisesti sekä ympäristön että sosiaalisen vastuun kannalta. Riippumaton tarkastaja kontrolloi ja seuraa vaatimusten toteutumista vuosittain. Pyrimme siihen, että yhä useampi tekstiilituotteemme saisi GOTS-merkinnän.

www.global-standard.org

FAIRTRADE

Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä on Fairtrade International -järjestön (FLO) hallinnoima järjestelmä tuotteille, joiden tuotanto noudattaa tiettyjä vaatimuksia ympäristöasioiden, työvoiman ja sosiaalisen kestävyyden suhteen. Se pyrkii parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Reilun kaupan merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuotantoketju noudattaa FLO:n Reilun kaupan kriteerejä, ja merkin tarkoituksena on ympäristömerkkien tavoin vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin.

www.fairtrade.se

 

.